CCPCKORUMABAĞFAŞ
ETİ GÜBRE
ALP ATEŞ
GEMLİK GÜBRE
PETKİM
İGSAN
İGSAŞ

Nitrik Asit %56

Nitrik Asit %56
%56 SEYRELTİK NİTRİK ASİT TEKNİK BİLGİ FORMU

 

Kimyasal İsmi : Nitrik Asit

 

Ambalaj Birimi : Likit Dökme (Tanker)

 

Formülü : HNO₃ Kimyasal Aile : Asitler CAS No : 7697-37-2 EC No : 231-714-2

SPESİFİKASYONLAR

ÖNGÖRÜLEN DEĞERLER

GÖRÜNÜŞ

Sıvı

RENK

Şeffaf

HNOKÜTLECE %

% 50,0 en az

YOĞUNLUK 20ºC EN AZ (gr/ml)

1,31 en az

KIZDIRMA KALINTISI KÜTLECE %

% 0,1 en fazla

KLORÜRLER (HCl OLARAK) KÜTLECE %

% 0,3 en fazla

SÜLFATLAR (HSOOLARAK) KÜTLECE %

% 0,05 en fazla

AĞIR METALLER (Pb OLARAK) KÜTLECE %

Bulunmamalı

AZOT OKSİTLER (HNOOLARAK) KÜTLECE %

---

AZOT OKSİTLER (NOOLARAK) KÜTLECE %

---

KULLANIM YERİ

Sanayide Kullanılan (Sınıf 2, Tip2)

 

Depolama:

 

Seyreltik Nitrik Asit paslanmaz çelikten imal edilmiş depolarda depolanmalıdır. Depolar zamanla asit konsantrasyonunun engellemek için direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Depoların zeminleri asit döküldüğünde tahliye kanallarına akış sağlanacak tarzda meyilli olmalıdır. Kaplar boş bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her zaman tehlike kuralarına uyun ve kapları doluymuş gibi kullanın.CCPCKORUMABAĞFAŞ
ETİ GÜBRE
ALP ATEŞ
GEMLİK GÜBRE
PETKİM
İGSAN
İGSAŞ